SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ

Bu değerlendirmelerin ışığında MOGAN Enerji olarak kendimize misyon edindiğimiz sürdürülebilirlik kavramına yaklaşımımız ise daha yaşanabilir bir dünya, çevre ve gelecek adına 5 maddelik bir vizyondan oluşmaktadır.

  1. İnsan
  2. Doğa
  3. Üretim
  4. Tüketim
  5. Uyum

İNSAN: Sürdürülebilirlik kavramı insan hayatının yüceltilmesi için bir araçtır. Daha yaşanabilir bir gelecek için üretim yaparken, tüm iş yapış şekillerimizi insan odaklı bir bakış açısıyla konumlandırıyoruz.

DOĞA: İçinde yaşadığımız varlık nedenimiz olan doğa sadece bireylerin değil, bireylerin oluşturduğu toplumların ve toplumların hizmetindeki kurum ve şirketlerin başlıca önemsemesi gerek unsurdur. MOGAN Enerji, farklı sektörlerde yürüttüğü tüm üretim modellemesini; doğayla uyumlu, doğaya saygılı ve çevreci bir yaklaşımla yürütmektedir. Başta temiz enerji yatırımlarımız olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerindeki geniş çaplı ağaçlandırma çalışmalarımız bunun göstergesidir.

ÜRETİM: Geleceği oluşturmanın üretimsiz olmayacağı açıktır. Üretim insan odaklı, doğaya ve çevreye saygılı, toplumların geleceklerini inşa eden bir modelde yürütülmelidir.

TÜKETİM: İnsanoğlu var oldukça şekli değişse de tüketim devam edecektir. Ancak tüketim başta doğaya saygılı, geri dönüşümü önemseyen ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaya dönük olmalıdır.

UYUM: İnsan – Doğa – Üretim – Tüketim; bu zincir doğru, sorumluluğun bilincinde ve tüm kurumların koordinasyonu ile gerçekleştirilebilirse amaca ulaşacak ve sürdürülebilirlik uyumu gerçekleşecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ