MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYONUMUZ


1958 yılında kurulan grubumuz varlığını, tecrübeli ve genç bireylerden oluşan geniş kadromuzun ortak fayda üzerine kurulu yönetim anlayışları ile 8000’i aşkın çalışanımızın istek ve emeklerinin sonucu olarak, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda başarı ile sürdürmektedir.

 

Kurucumuz Sn. İdris Yamantürk’ün de söylediği gibi: “Her firma gibi GÜRİŞ’in de amacı büyümektir. Ancak GÜRİŞ bu büyümeyi bir denge içinde ve her şeyden evvel güvenilirliğini koruyarak sürdürecektir.”

 

Bugün, onun sözlerinin devamı olarak MOGAN Enerji’nin hedefleri:

 • İş yaptığımız, hizmet aldığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz şahıs ve firmalara karşı güvenilirliğimizi koruyarak büyümektir.
 • Sürdürülebilir bir gelecek için, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır.
 • Enerji sektöründe; yenilenebilir, temiz ve milli enerji kaynaklarıyla en güvenilir, en yenilikçi ve maliyeti en uygun ürün, hizmet ve çözümleri sunmaktır.
 • İnsanlığa, çevreye, mevzuata ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir.
 • Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.

 

Üst yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından benimsenen varoluş amacımız: Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, paydaşlarımızı faaliyetlerimizdeki tüm süreçlere dahil etmek, kendilerinin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki ortamı sağlamak ve işlerimize duyulan memnuniyeti en üst düzeyde sürdürmektir.

 

VİZYONUMUZ


Ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmek.

 

Ülkemizin en büyük RES yatırımcısı olarak, yenilenebilir enerji dalında, üretimimizi artırmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla, yatırımlarımızın devamını sağlamak.

 

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek.

 

Yenilenebilir enerjide gelecek vizyonumuz: Rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik enerji alanlarında temiz enerji yatırımlarına devam etmekle birlikte hidrojen, karbondioksit, depolama ve hibrit santralleri gibi yeni teknolojik ürünlerin kullanımını sağlayan Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmaktır.

 

Başarı ile sürdürdüğümüz ve aynı istikrar ile büyümeye devam edecek olan MOGAN Enerji: Hizmet odaklı, teknoloji ve mühendisliğe önem veren, yeniliklere ve gelişime açık, yaşama ve doğaya saygılı, paydaşlarına, çalışanlarına ve müşterilerine değer veren, yarattığı farklılıklar ile öncülüğünü sürdüren, güvenilir bir firma olmaya devam edecektir.

 

DEĞERLERİMİZ


1958’den günümüze kadar başarımızın temelini şirket değerlerimiz oluşturmuştur. Bu değerlerin önemini benimsemiş GÜRİŞ ailesi olarak bizlerin çalışma kültürü:

 • En büyük gücün, güvenilir, bilgili ve dürüst olmak olduğunu bilmek,
 • İnsana, topluma, çevreye saygılı ve duyarlı olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Sosyal adaleti gözden uzak tutmamak,
 • Müşteri odaklı hizmet sunmak,
 • Hizmetlerimizi yenilikler ve ihtiyaçlar karşısında sürekli olarak iyileştirmeye devam etmek,
 • Kaynakları yerinde, verimli ve etkili kullanmak,
 • Tecrübeye değer vermek, bilgimizi paylaşmak,
 • Bireysel gelişimi ve takım çalışmasını desteklemek, önem vermek,
 • Sürdürülebilir başarı için kalite, iş güvenliği ve çevresel konularda ödün vermeden hareket etmek,
 • İşlerimizi, toplumun menfaati doğrultusunda büyütmek,
 • İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek ve uygulamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde başlıca etik değerler olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun davranmaktır.
MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER