SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik kavramı, Birleşmiş Milletler’e göre; bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak olarak tanımlanmaktadır.

Özetle sürdürülebilirlik; çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa neden olmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünün ve gelecek kuşakların hak ve yararlarını da göz önüne alarak kullanılmasını amaçlayan çevreci dünya görüşüdür.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özetle yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, temiz suya ve temiz enerjiye erişebilme hakkı, refahın adil paylaşımı ve barışı hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler’in belirlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ başlıkları şu şekildedir:

 1. Yoksulluğa Son
 2. Açlığa Son
 3. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim
 13. İklim Eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar

Yukarıda belirtmiş olduğumuz Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı gelecek vizyonumuza ışık tutarken, biz de MOGAN Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda Türkiye’nin öncü gruplarından biri olmanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu amaca ulaşmada ‘sürdürülebilirlik olmazsa olmazımızdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI