MOGAN ENERJİ YATIRIM CEO’SU ALİ KARADUMAN

S1-) Firmanızın yenilenebilir enerji alanında vermiş olduğu hizmetleri okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?

 

GÜRİŞ Holding Enerji Grubu; MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında enerji projelerinin yatırımını yapmış ve yapmaktadır. GÜRİŞ Holding 65 yıllık firma olması nedeniyle birçok termik, hidroelektrik santrallerin inşaatı, imalatı, montajı ve devreye alınmasını müteahhit firma olarak yapmıştır. İşverenleri adına yapmış olduğu enerji projelerindeki tecrübesini, mühendislik ve bilgi birikimleri kendi enerji santrallerinde kullanmaya özen göstermiştir. Dünya’da yapılan jeotermal ve rüzgar enerji santrallerini biz de kendi bilgi ve finans birikimlerimizle yapabiliriz diye düşündük. Galip Hoca ve Efeler jeotermal santralleri beklediğimiz gibi tam kapasite çalışıyor. Rüzgar enerji santrallerimiz Türkiye’nin teknolojik ve mühendislik açısından en iyi santralleridir. Güriş Holding Enerji Grubu; Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. makina mühendisleri, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, petrol mühendisleri, harita mühendisi, şehir plancısı, çevre mühendisi, endüstri mühendisi gibi birçok mühendisini gruba katmış ve enerji grubunu güçlendirmiştir. Yapılan tüm projelerimiz; mühendislerimizin özverisi ile bu hale gelmiştir.GÜRİŞ/MOGAN Holding olarak enerji sektöründeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ukrayna (32.4 MW RES + 1 MWp GES) ve Kosova (32.4 MW RES) yatırımları haricinde yurt içinde 10 Rüzgâr Enerji Santrali (RES), 8 Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve 6 Hidroelektrik Santrali (HES) bulunuyor. Toplamda 27 Yeşil Enerji Santrali ile 1131.75 MW kurulu güç kapasitesiyle ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Güriş Holding, işletmedeki toplam 27 adet RES, HES ve JES ile 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 4 milyar kWs elektrik üreterek, 1.8 milyon hanenin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.Türkiye’nin öncü enerji şirketi GÜRİŞ Holding, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına her zaman devam edecektir. 1958 yılında kurulan ve 1993 yılından itibaren yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam eden, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından olan GÜRİŞ Holding her zaman başarılması zor ve sektörde ilkleri başaran projelerini hayata geçirecektir.

 

S2-) Bu enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği kapsamında değerlendirmeye uygun potansiyeli nedir?

 

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli ya da tekrar tekrar ulaşım imkânı olan doğal kaynaklardan elde ediliyor. Bu kaynaklar kendiliğinden var olan, zamanla tükenmeyen kaynaklar olduğu için alternatif enerjiler olarak hayatımızda yerini alıyor. Trafik araçtan geçilmiyor, nüfus deseniz hızla çoğalmakta. Sanayileşmenin büyüyen hacmi, her geçen gün daha fazla enerji gereksinimine neden oluyor. Yoğun olarak kullanılan kömür, linyit ya da benzin gibi yakıtlar eğer yenilikçi teknolojiler kullanılmazsa çevreye “kirlilik ve zarar” olarak etki ediyor ki bu da dünyamızı üzmeye yetiyor. Böyle durumlarda, alternatif enerji üretimi devreye giriyor ve insanların ve doğanın nefes alabilmesi için kritik bir önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ekonomik anlamda sağladığı olumlu etkenler ve süresiz kullanım imkanı sunması sebebi ile dünya üzerinde yaşayacağımız geri kalan zamanlar için adeta bir insanlık kurtarıcısı vazifesi görmektedir. Çevreye dost olan bu kaynaklar, asla tükenmeyen bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, beraberinde şu faydaları getiriyor;

  • Kısa sürede yerine konulabilen bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden kendilerini yormadan, insanlar için güç üretebilirler.
  • Kirliliğe neden olmazlar, diğer yakıtlara oranla daha temiz kaynaklardır.
  • Doğal olarak varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

Türkiye’nin sürdürülebilir bir gelecek politikasında önemli yere sahip olan yenilenebilir enerji çalışmalarının ‘Avrupa Yeşil Düzeni Planı’nı ile uyumlu olması büyük bir avantaj. Türkiye’de son dönemde artış gösteren yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalar, üreticiler içinde büyük öneme sahip. Özellikle ülkelerin karbon ayak izine göre karbon sınır vergisi uygulanması açısından Türkiye avantajlı konumda. Hindistan ve Çin gibi ülkelere göre karbon ayak izinin düşük olması, yenilenebilir enerji çalışmalarının her geçen gün artması, Avrupa Birliği ülkelerine daha kolay ihracat yapılmasına böylece ülke ekonomisinin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

 

S3-) Firmanızın gerçekleştirdiği projeleri de dikkate alarak enerji tasarrufunu teşvik etmek ve enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek sistemler nelerdir?

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme sadece enerji konusunda değil ayrıca küresel ısınma ve güvenlik için de son derece önemli. Fosil yakıtlar yüzünden dünya her geçen gün daha fazla kirleniyor. Fosil yakıtlar kullanıldığında havaya karbondioksit salınıyor böylece havada karbondioksit miktarı artıyor. Havadaki karbondioksit yüzdesinde önemli bir artış olduğunda ise karbondioksit gazı ile çekilen ısı miktarı da artıyor. Bu durum küresel ısınma olarak bilinen toprak ve yüzey sıcaklığında genel bir artışa sebep oluyor.Temiz enerji güneş, jeotermal, dalga, rüzgar gibi doğada mevcut olan ve kendisini sürekli olarak tekrar eden doğal süreçlerden yararlanmak suretiyle elde edilen bir yenilenebilir enerji türüdür. Fosil enerji kaynaklarının aksine temiz enerji kaynakları tükenmeyerek kendisini sürekli yeniler. Bu nedenle aynı zamanda sürdürülebilir enerji olarak da adlandırılır. Bitkiler ile hayvansal atıklar, hidrojen gibi diğer doğal kaynaklar da temiz enerji elde edilen unsurlar arasında yer alır. Tükenen fosil enerji kaynaklarının aksine temiz enerji daha az maliyetlidir. Çevreye zarar vermez, doğanın korunmasına ve doğadan en verimli şekilde yararlanmaya katkı sağlar. Yenilenebilir enerji temiz enerji olmasından dolayı çevreye zarar vermediği gibi ülkemizin enerji alanındaki cari açığını kapatmada da önemli rol oynuyor.

 

S4-) Tecrübelerinize dayanarak enerji sektöründe bundan sonra atılması gerekli adımlar neler olmalıdır?

 

Ülkemiz yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek bir ülke olması nedeniyle, Türkiye’deki enerji potansiyeli değerlendirilmeli ve lisanslı projeler için uzun vadeli yeni teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli teşvik mekanizmaları kullanılmaktadır, ülkemizde de yatırımcının yatırım fırsatlarının kısa süre içerisinde gerçekleştireceği, proje risklerinin minimize edileceği, aynı zamanda yerli üretim ve sanayiyi geliştirecek, yerli sanayinin gelişmesi ile iş istihdamı sağlayacak teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.Dünya nüfusunun artışıyla birlikte sanayi de hızla gelişirken, yeni teknolojiler emisyonların artışına neden oluyor. Durum böyle olunca ani iklim değişikliğinin sonuçları dünyanın farklı bölgelerinde sert bir şekilde karşımıza çıkıyor. Günümüzde hızla artan dijitalleşme sonucu veri depolarken kullanılan elektrik ve soğutma enerji ihtiyaçları, küçük ülkelerin enerji ihtiyaçlarına eş değer hale gelmiş görünüyor. Bu durum daha fazla enerji kullanımı ve daha fazla emisyonun atmosfere salınması olarak yorumlanıyor.Her geçen gün daha çok artan enerji ihtiyacını ve emisyonları dengelemenin iki yolu “Enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması.” Dünya nüfusunun yaklaşık %55’i şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı elektrik amaçlı binalarda ve endüstriyel tesislerde ısınma – soğutma faaliyetlerinde kullanılıyor. Şehirlerde yenilenebilir enerji kullanımı artırılarak temiz enerji üretimine katkı sağlanabilir.

MOGAN ENERJİ YATIRIM CEO’SU ALİ KARADUMAN