Karbon Sınır Ayarları

1 Ekim’de Avrupa Birliği (AB), Karbon Sınır Ayarı Mekanizması’nın (CBAM) ilk aşamasını başlattı; dünyanın çeşitli ithal edilen ürünler üzerine CO2 emisyon tarifeleri uygulayan ilk sistem. Amacı, çevresel açıdan zararlı yabancı ürünlerin AB’nin yeşil geçişini zayıflatmasını önlemektir. Ticaret ortaklarının endişelerine rağmen, AB sınırda CO2 emisyon ücreti toplamaya 2026’ya kadar başlamayacak. İlk aşamada AB ithalatçıları, ithal ürünlerle ilişkilendirilen sera gazı emisyonlarını bildirmek zorundadır ve 2026’dan itibaren bu emisyonları dengelemek için sertifika satın almaları gerekmektedir. Hedef, küresel çapta çevre dostu üretim uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek, Avrupa üreticilerini daha düşük çevresel standartlara sahip ülkelere taşınmaktan caydırmak ve yabancı rakiplerle adil rekabeti sağlamaktır. CBAM, Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu olarak, yerli ve yabancı şirketlere eşit muamele yapar. Avrupa yetkilileri bunun bir ticaret koruma önlemi olmadığını, AB’nin iklim hedeflerini korumak ve küresel olarak daha yüksek iklim hedeflerini teşvik etmek için bir araç olduğunu vurgular. İlk aşama, endüstriyel üretim kaymalarını daha az katı iklim politikalarına sahip ülkelere karşı önlemede CBAM’ın etkinliğini değerlendirecek. Çin, Türkiye ve Amerika gibi ana ticaret ortakları, başlatılan konu hakkında resmi açıklamalarda bulunmamıştır.

Karbon Sınır Ayarları