GELECEK NESİLLER İÇİN

Dünya yepyeni bir çağın eşiğinde, bu çağ üretim ve tüketim modellerinin yeniden şekillendiği ve buna bağlı olarak toplumsal yapıların, ekonomilerin ve bireysel algılamaların köklü olarak değiştiği bir dönem.

Başta iklim krizi ve küresel ısınma olmak üzere yeni çağın kendine has krizleri var. Dolayısıyla tüm bu köklü değişim ve krizler öncelikle devletler olmak üzere kurumlara, şirketlere ve dolayısıyla bireylere önemli sorumluluklar yüklemektedir. MOGAN Enerji olarak bu sorumluluğun farkındayız.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, önümüzde uzanan bu yeni çağın üretim ve tüketim şekillerine ve yaşam anlayışına uyumlanabilmemiz için bize bir rehber niteliğindedir. MOGAN Enerji olarak; üretim modelimizi, tüm iş yapış ve çalışma süreçlerimizi insana, doğaya ve çevreye saygı odaklı yürüten bir grup olarak kendimizi tanımlıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramının bu sorumlulukları yerine getirirken bize bir diğer rehber niteliği taşıdığını kabul ediyoruz.

GELECEK NESİLLER İÇİN